LET OP: de praktijk is dicht van 24-4-24 t/m 14-5-24.

Gecontracteerde zorg versus niet-gecontracteerde zorg

In Nederland wordt door de zorgverzekeraars onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Er is sprake van gecontracteerde zorg wanneer een zorgaanbieder een contract heeft met één of meer zorgverzekeraars. Als uw zorgaanbieder een contract heeft bij uw zorgverzekeraar, zal de zorg rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. 

Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, verleent uw zorgaanbieder niet-gecontracteerde zorg. In dit geval moet u zelf uw factuur betalen en deze kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar declareren. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering en verzekeraar (meestal tussen de 60-100%). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit van tevoren goed uit te zoeken of na te vragen bij uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor meer informatie over het (on)gecontracteerd werken en het verschil tussen diverse polissen kunt u vinden op de website van de contractvrije psycholoog.

 

Op dit moment heeft de praktijk een contract met Achmea Zilveren Kruis, ASR,  Menzis, Caresq, DSW, Salland en Zorg en Zekerheid. Er wordt gestreefd naar contracten met CZ en met VGZ per 1 januari 2025. Dit is echter afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende zorgverzekeraars. 

 

Let op! Er zijn problemen die niet worden vergoed, onder andere:

  • aanpassingsstoornissen
  • overbelasting
  • specifieke fobieën
  • seksuele disfuncties

 

Wilt u zeker weten of uw probleem of klacht wordt vergoed door uw zorgverzekering, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Zorgvormen

Consulten vinden meestal plaats via face-to-face gesprekken, maar beeldbellen, telefonische sessies of e-healthconsulten zijn ook mogelijk. Dit wordt persoonlijk met u afgestemd.

 

Tarieven

In de praktijk worden de NZA tarieven gehanteerd die per jaar worden opgesteld. De meest gebruikte tarieven (in 2024) bij in de praktijk zijn de volgende: 

Intake en adviesgesprek van 90 minuten: 274,01

Behandelconsult van 45 minuten: €135,89

Deze tarieven zijn afhankelijk van de duur van een consult en het type professional (in dit geval altijd een GZ-psycholoog). Dit betekent dat de tarieven op uw factuur kunnen verschillen. Meer informatie over deze tarieven kunt u vinden op GGZ Tool - Tarievenzoeker (nza.nl)

Indien de daadwerkelijk bestede tijd met 15 minuten of meer afwijkt van de ingeplande tijd, zal dit in de agenda worden aangepast, waarmee ook het in rekening te brengen tarief wordt aangepast. 

 

Indien er geen sprake is van een psychische stoornis (of een stoornis die niet vergoedt wordt), maar u wel een hulpvraag heeft, kunt u kiezen voor coaching. In dit geval kunt u de geleverde zorg niet declareren. De tarieven voor coaching worden tevens via NZA tarieven doorberekend.

 

Betalingsvoorwaarden

Hieronder kunt u de betalingsvoorwaarden terug vinden welke van toepassing zijn. 

 

Betalingsvoorwaarden Psychologiepraktijk Commit Mind
PDF – 128,4 KB 31 downloads

Kwaliteit

In de praktijk wordt enkel gewerkt met evidence-based behandelmethoden. Dit zijn behandelingen die bewezen effectief zijn gebleken middels wetenschappelijk onderzoek. 

Tevens voldoen wij aan de eisen die worden gesteld door de overheid voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg en beschikken wij over een zogenaamd kwaliteitsstatuut GGZ, welke u hieronder kunt lezen. 

Annuleren van afspraken

Afspraken kunnen telefonisch of via het cliëntenportaal afgezegd worden, liefst meer dan 48 uur van tevoren. Voor afspraken die later dan 24 uur van tevoren worden afgemeld, wordt een tarief van 50 euro gerekend. Dit bedrag is niet te declareren bij de zorgverzekeraar en komt dus voor eigen rekening.

 

Klachten

Uiteraard doe ik mijn uiterste beste om de u de beste kwaliteit van zorg te leveren. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn of een klacht hebben, nodig ik u uit dit te bespreken met mij. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, kunt u uw probleem voorleggen aan de klachtenfunctionaris de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) waar de praktijk bij aangesloten is. Meer informatie hierover vindt u hier: Klachtenregeling volwassenen - LVVP