LET OP: de praktijk is dicht van 24-4-24 t/m 14-5-24.

Beroepsgeheim

Als GZ-psycholoog ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat de informatie die u verstrekt niet zonder toestemming gedeeld mag worden aan derden. Het medisch beroepsgeheim mag enkel verbroken worden wanneer er aannemelijk gevaar dreigt voor u of anderen en dit enkel voorkomen kan worden door het doorbreken van het beroepsgeheim. 

 

Indien u meer informatie wilt over de rechten en plichten van de cliënt en de zorgverlener, verwijs ik u graag naar de volgende link: WGBO | Hulpgids

 

Informatie aan de zorgverzekeraar en de NZA

Indien u uw factuur wilt declareren bij de zorgverzekeraar, ben ik verplicht een aantal gegevens te vermelden, waaronder een aantal basisgegevens (o.a. uw naam, uw geboortedatum en uw verzekerdennummer). Er wordt geen informatie over uw klachten of diagnose verstrekt. Wel wordt het zorgvraagtype doorgegeven. Het
zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: Adviescommissie: In 2022 en 2023 werken we aan zorgvraagtypering (zorgprestatiemodel.nl).

 

Tevens zijn wij verplicht om de zorgvraagtyperingen die bij de praktijk in behandeling zijn aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende link: Privacy in de ggz | Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl).

Indien u niet wilt dat uw gegevens doorgegeven worden aan de NZA, kunt u een privacyverklaring ondertekenen in de praktijk. 

 

Identificatieplicht

In Nederland geldt een identificatieplicht voor medische zorg. Dit houdt in dat ik bij de eerste afspraak (het intakegesprek) naar een geldig legitimatiebewijs zal vragen. Een geldig legitimatiebewijs is een van de volgende documenten: een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Meer informatie over de identificatieplicht vindt u op de volgende link: Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen? | Rijksoverheid.nl.

 

AVG

Uiteraard worden uw gegevens verwerkt en bewaard volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u op De AVG in het kort | Autoriteit Persoonsgegevens

Hieronder vindt u het volledige privacystatement van de praktijk.